Home / Uncategorized / Học viện Hoa Sen Luật giao thông ô tô xe máy mới nhất | Điều 81. Vận tải đa phương thức – Tin Xe Máy

Học viện Hoa Sen Luật giao thông ô tô xe máy mới nhất | Điều 81. Vận tải đa phương thức – Tin Xe MáyHọc viện Hoa Sen – Luật giao thông ô tô xe máy mới nhất | Điều 81. Vận tải đa phương thức – Lượt xem 131 5.00 – UCEIk38ihmdF5Caim55bnEeg

Hôm nay bo giao duc – học viện hoa sen – HVHS – Trước kia là Đại học Hoa Sen university mang giao duc Online – bao giao duc hoa sen giới thiệu bài học: Xem toàn bộ khóa học Luật giao thông đường bộ mới nhất tại:
Luật giao thông ô tô xe máy mới nhất | Điều 81. Vận tải đa phương thức
1. Vận tải đa phương thức quy định trong Luật này là việc vận chuyển hàng hóa từ địa điểm nhận hàng đến địa điểm trả hàng cho người nhận hàng bằng ít nhất hai phương thức vận tải, trong đó có phương thức vận tải bằng đường bộ trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức.
2. Chính phủ quy định cụ thể về vận tải đa phương thức.

THEO DÕI HỌC VIỆN HOA SEN – HVHS – ĐẠI HỌC HOA SEN TRÊN:
F:
T:
W:
Y:
Đăng ký học miễn phí:
Tìm Kiếm Phổ Biến: luật giao thông đường bộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *